Bright’s Virtual Pipeline z powodzeniem wdrożony w projekcie OGZ w Dane, Wisconsin (USA)

W projekcie Bright dotyczącym odnawialnych źródeł gazu ziemnego w Dani, Wisconsin (USA), technologia wirtualnego gazociągu została z powodzeniem zastosowana w praktyce od czasu niedawnego uruchomienia projektu.

W wirtualnym rurociągu gaz jest sprężany do wysokiego ciśnienia. Na projekcie w Dani gaz odnawialny jest sprężany do 3000 PSI, co stanowi około 200 barów. Dzięki temu gaz może być transportowany do odległego obiektu z punktem wejścia do sieci, gdzie jest wtryskiwany do gazociągu. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy w miejscu wydobycia nie istnieje żadna infrastruktura gazociągowa ani sieciowa.