Coraz więcej świata zmienia się w Bright | Unowocześnianie biogazu to boom

Coraz więcej świata zmienia się w ‘Bright’. Na całym świecie kwitnie produkcja biometanu. Unowocześnienie biogazu za pomocą technologii membranowej jest sposobem na przekształcenie go w możliwe do zastosowania odnawialne źródło energii i stanowi ważny krok w kierunku uniezależnienia się od paliw kopalnych.

Uszlachetnianie biogazu do postaci biometanu, zwane również oczyszczaniem biogazu, jest bardzo atrakcyjną alternatywą w porównaniu z wykorzystaniem systemu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (PCM), który wytwarza energię elektryczną i ciepło. Spadające ceny energii elektrycznej i mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło powodują, że systemy kogeneracyjne są nierentowne i drogie.

Uszlachetnianie biogazu za pomocą PurePac of Bright Biomethane może przekształcić istniejącą lub nową biogazownię w dochodową organizację. Dowiedz się więcej o naszej technologii w naszym 3-minutowym filmie wideo..