“Greener” UK Gas Grid dzięki Bright’s Biomethane Plant w Murrow

Po udanym uruchomieniu, instalacja biogazu do produkcji biometanu w Murrow w Wielkiej Brytanii jest obecnie eksploatowana i dostarcza biometan bezpośrednio do wysokociśnieniowego gazociągu Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP). Brytyjska sieć gazowa staje się coraz bardziej ekologiczna dzięki systemom uszlachetniania biogazu za pomocą Bright Biomethane.

Bright Biomethane dostarczył pod klucz system uszlachetniania biogazu do biometanu na gaz odnawialny o wysokiej zawartości metanu, odpowiedni dla istniejącej sieci gazowej.

Ten system PurePac Grand jest wyposażony w 6″ membrany do oddzielania metanu z dwutlenku węgla do dwóch oczyszczonych strumieni. Membrany te pozwalają na większy przepływ biometanu niż zwykłe membrany 4″ przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów systemu. Kompletna kompaktowa instalacja do uszlachetniania biogazu składa się z dwóch bloków mieszkalnych i dwóch płóz, zajmujących niewiele miejsca w pomieszczeniach.

Wytwarzając 1 067 Nm3 biometanu na godzinę i 9,3 mln Nm3 biometanu rocznie, instalacja zaopatruje około 6 200 brytyjskich gospodarstw domowych w energię i ciepło z biometanu przez cały rok.