Instalacja systemu biometanu w oczyszczalni ścieków w Sleeuwijk (NL) w pełnym zakresie

Instalacja naszego PurePac Compact w oczyszczalni ścieków w Sleeuwijk, Holandia, jest w pełnym toku. System dotarł na miejsce w zeszłym tygodniu.

Oznacza to, że kolejny system biometanu w Holandii wkrótce rozpocznie produkcję gazu ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się do przemian energetycznych i zastąpienia gazu ziemnego ze złoża Groningen.

Wyprodukowany biometan zostanie bezpośrednio wtłoczony do sieci gazowej i jest wystarczający do zaopatrzenia w gaz odnawialny około 1600 holenderskich gospodarstw domowych, które mogą być wykorzystywane do gotowania i ogrzewania.