Świetny pomysł na idealną biogazownię.

Bright Biomethane dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu oferuje wsparcie na wszystkich etapach procesu, począwszy od projektu po oddanie do użytku i ostateczną akceptację. Inteligentny projekt w połączeniu z komponentami wysokiej jakości gwarantują dużą dyspozycyjność systemu i niskie koszty konserwacji. W związku z tym, że system zostaje zainstalowany na miejscu przeznaczenia po całkowitym przetestowaniu, oddanie od użytku odbywa się sprawnie. System działa w pełni automatycznie, a zaawansowane układy sterowania umożliwiają szybką reakcję na wahania w dostarczaniu biogazu. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zindywidualizowanym umowom o serwisowanie i konserwację wydajność obsługi może zostać dodatkowo zoptymalizowana.

HoSt – główny dostawca systemów bioenergetycznych, powierzył działalność w zakresie wzbogacania biogazu firmie Bright Biomethane, aby zapewnić klientom jak najlepsze wsparcie.

MISJA

Systemy bioenergetyczne odgrywają coraz ważniejszą rolę na rynku energii odnawialnej. Misją firmy Bright Biomethane jest wzbogacanie oparów biogazu pochodzących z odpadów biologicznych do gazu bogatego w metan, znanego również pod nazwą biometanu, aby w zrównoważony sposób odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na energię w skali globalnej oraz przyczyniać się do wzrostu znaczenia tej technologii w branży odnawialnych źródeł energii.

CEL

Firma Bright Biomethane oferuje sprawdzone systemy wzbogacania biogazu. Celem Bright Biomethane jest zwiększenie udziału w rynku poprzez oferowanie klientom wypróbowanych i niezawodnych rozwiązań przez firmę, która dysponuje zarówno wiedzą, jak i zaangażowaniem, aby zapewniać najwyższy poziom usług i wsparcia.

WIZJA

Bioenergia stanowi dużą część odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej i tak pozostanie w przyszłości. Wizja firmy Bright Biomethane obejmuje udział w osiąganiu tego celu oraz zdobycie pozycji lidera rynku europejskiego w dostarczaniu systemów wzbogacania biogazu, jak również głównego dostawcy na skalę światową. Koncentracja na badaniach i rozwój technologii przeznaczonej do zastosowań praktycznych stanowią podstawę pozycji Bright Biomethane na rynku odnawialnych źródeł energii.