Ukończono
Rozruch / oddanie do użytkuListopad 2016
Natężenie przepływuSurowy biogaz: 1000 Nm³/h
Biometan: 520 Nm³/h
Stężenie metanu w surowym biogazie 50–55%
Stężenie metanu w wyprodukowanym gazie> 97%
Wydajność99,9%
WYDAJNOŚĆ SKRAPLANIA CO2850 kg/h
Czystość CO2> 99,97% (poziom spożywczy)

Hereford, Anglia

W Hereford firma Bright Biomethane skonstruowała zakład wzbogacania biogazu o natężeniu przepływu 1000 Nm³/h w połączeniu z systemem odzysku CO2 o natężeniu przepływu 850 kg/h. Projekt został zrealizowany w dużym zakładzie fermentacji beztlenowej, który produkuje biogaz z obornika krowiego i kurzego, wytłoków z jabłek oraz kiszonki kukurydzianej. Biogaz z zakładu jest wzbogacany do biometanu, a następnie wtłaczany do krajowej sieci gazowej. Około 4 000 000 Nm³ biometanu rocznie będzie wtłaczane do sieci, co odpowiada zużyciu gazu przez około 2500 gospodarstw domowych. Poza metanem (CH4) również CO2 będzie odzyskiwany w zintegrowanym systemie. Dwutlenek węgla z tego procesu będzie schładzany i sprężany do osiągnięcia płynnego stanu skupienia. Skroplony CO2 może zostać następnie wykorzystany m.in. w szklarniach, rzeźniach lub przemyśle spożywczym. Gdy nie jest wymagana produkcja płynnego CO2, system odzyskiwania może zostać przełączony na tryb czuwania, który nie wymaga dodatkowej energii.

Więcej informacji

W razie zainteresowania prosimy o kontakt: [email protected] lub zadzwoń do nas: +31 (0)53 – 460 90 88.